ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564.

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 จังหวัดร้อยเอ็ด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส

Read more

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #๒ ในหัวข้อ “” บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ”” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

Read more

ประชาสัมพันธ์ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการจัดสวัสดิการโครงการสวัสดิการ 40/75 พ.ศ. 2564

Read more