นายสุภาพ วงษมาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการลงนาม MOU โครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา (1 ช่วย 3) ระหว่างสถานศึกษารางวัล IQA AWARD ที่สมัครใจและเต็มใจเป็นสถานศึกษาแกนนำและสถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง ที่สนใจจะเรียนรู้นวัตกรรมคุณภาพและขอรับการหนุนเสริมจากสถานศึกษาต้นแบบ เพื่อนำไปใช้เป็นแบบอย่าง

วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษมาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการลงนาม MOU โครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา (1 ช่วย 3) ระหว่างสถานศึกษารางวัล IQA AWARD ที่สมัครใจและเต็มใจเป็นสถานศึกษาแกนนำและสถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง ที่สนใจจะเรียนรู้นวัตกรรมคุณภาพและขอรับการหนุนเสริมจากสถานศึกษาต้นแบบ เพื่อนำไปใช้เป็นแบบอย่าง ณ ห้องเกียรติยศ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1