ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 มอบเงินกองทุน (ฉก.ชน.สพป.รอ.1) ช่วยเหลือเด็กจมน้ำเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 (ฉก.ชน.สพป.รอ.1) นำโดย นายประเสริฐ วรสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 และคณะ ได้เข้าพบผู้ปกครองของเด็กหญิงสุจิรา จันทเริง อายุ 11 ปี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 ณ วัดบ้านหนาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ได้พูดคุยให้กำลังใจแก่ครอบครัวของนักเรียน และมอบเงินจากกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์นักเรียน ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จำนวน 5,000 บาท.