ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานกล่าวมุทิตาจิตแก่ คุณครูอารีย์ แสนนาใต้ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 11.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานกล่าวมุทิตาจิตแก่ คุณครูอารีย์ แสนนาใต้  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุราชการ