ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กิจกรรมการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายประเสริฐ วรสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กิจกรรมการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พร้อมด้วย นายปริญญา นวลรักษา, นายสุกิจ กลางสุข รองผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม MOU มอบนโยบายในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาอบรมเชิงปฎิบัติการขยายผล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษาและพัฒนาศักยภาพครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ จังหวัดร้อยเอ็ด