ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 4 จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2565 ในระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤษาคม 2566

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ วรสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 4 จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2565 ในระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤษาคม 2566 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทาน “หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” มาเพื่อให้ลูกเสือทุกหมู่เหล่า ได้มีโอกาสถวายงานด้านจิตอาสาพระราชทาน ในการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งได้พระราชทาน “ตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน”เพื่อเป็นสัญลักษณ์ความร่วมใจถวายงาน ด้านจิตอาสาพระราชทานของเหล่าลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ ต่อ
“โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” จะเป็นลูกเสือที่มีความรักต่อสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด