ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2566 ของเครือข่ายเมืองเชียงดี อำเภอธวัชบุรี

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ วรสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2566 ของเครือข่ายเมืองเชียงดี อำเภอธวัชบุรี โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 10 โรงเรียน พร้อมนี้ได้บรรยายพิเศษและมอบนโยบายด้านการศึกษา โดยเฉพาะความปลอดภัยในสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียน พร้อมด้วยทีมศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านต่างๆ ต่อไป ณ โรงแรมราชภัฏกรีนวิว ห้องประชุมมันปลา