ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุในสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายประเสริฐ วรสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพื่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุในสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดยมี นายสุกิจ กลางสุข รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์สาเกตุฮอลล์ จังหวัดร้อยเอ็ด