สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วมประชุมกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายประเสริฐ วรสาร พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 และคณะกรรมการบริหาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วมประชุมกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรับทราบข้อราชการและร่วมปรึกษาหาในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม Conference สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1