ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมรับมอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อต่อยอดโอกาสทางการศึกษา ให้แก่ โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ วรสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมรับมอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อต่อยอดโอกาสทางการศึกษา ให้แก่ โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายจรรยา วัฒนกุล รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 2 เป็นประธานในการรับมอบ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

   โดย ชมรมผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มุ่งเน้นในการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ได้พัฒนาด้านการศึกษา รวมถึงการเรียนรู้ เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง พร้อมต่อยอดโอกาสทางการศึกษา ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพให้ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเตรียมพร้อมให้เยาวชนเข้าสู่สังคมแห่งอนาคต ซึ่งได้รับการสนับสนุน เครื่องคอมพิวเตอร์ สภาพดี จากบริษัท สามารถเทลคอม จํากัด จำนวน 100 เครื่อง และโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 30 ชุด 

   ทั้งนี้ ยังได้มอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ให้แก่เครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะนำไปส่งต่อการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ให้เด็กและเยาชนอย่างเท่าเทียม ต่อไป