ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย อำเภอธวัชบุรีและโรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ วรสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย อำเภอธวัชบุรีและโรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อตรวจเยี่ยมผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยเน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนและคุณภาพด้านการศึกษา รวมถึงการจัดห้องเรียนให้อากาศถ่ายเทสะดวก ความสะอาดของ อาคาร สถานที่ ห้องน้ำ บริเวณโดยรอบของโรงเรียน และได้ให้ข้อเสนอแนะในส่วนต่างๆที่ต้องแก้ไขปรับปรุง พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป