นายกิตติภูมิ อุทสาร รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินการจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษา (ใบงานและใบความรู้) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2566 นายกิตติภูมิ อุทสาร รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ให้เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินการจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษา (ใบงานและใบความรู้) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร