นายสุกิจ กลางสุข รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสุกิจ กลางสุข รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองเบิด โรงเรียนบ้านเมืองน้อย โรงเรียนเวฬุวันวิทยา อ.ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อตรวจเยี่ยมผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในการตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยเน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนและคุณภาพด้านการศึกษา รวมถึงการจัดห้องเรียนให้อากาศถ่ายเทสะดวก ความสะอาดของอาคาร สถานที่ ห้องน้ำ บริเวณโดยรอบของโรงเรียน และได้ให้ข้อเสนอแนะในส่วนต่างๆที่ต้องแก้ไขปรับปรุง พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป