ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการมอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ วรสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการมอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในการจัดการเรียนรู้ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งการโอนงบประมาณโครงการส่งเสริมการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้ดำเนินงานของมูลนิธิโครงการส่งเสริมการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง ต่อเนื่องและสอดคล้องกับ ภูมิสังคม นั้น