ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารค่ายลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด (ค่ายพลาญชัย) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วย นางศิริวรรณ พลเศษ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารค่ายลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด (ค่ายพลาญชัย) ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาเห็นชอบในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงภูมิทัศน์ค่ายลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด (ค่ายพลาญชัย) ณ โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการก่อสร้างอาคารค่ายลูกเสือจังหวัดร้อยเอ็ด (ค่ายพลาญชัย)