ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  ร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับฟังการบรรยายจากเลขาธิการ ก.ค.ศ. การขับเคลื่อนการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 20 มกราคม 2565  เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  ร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับฟังการบรรยายจากเลขาธิการ ก.ค.ศ. การขับเคลื่อนการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา On-line ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมพลาญชัย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1