ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 18 มกราคม 2565 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ตามนโยบายแนวทางการปฏิบัติการรับนักเรียน พิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ ต่อไป ณ ห้องประชุมพลาญชัย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1