ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพและพิธีบันทึกข้อตกลงความมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา กับ โรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อฯ) และ โรงเรียนเครือข่าย จำนวน 12 โรงเรียน

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพและพิธีบันทึกข้อตกลงความมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา กับ โรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อฯ) และ โรงเรียนเครือข่าย จำนวน 12 โรงเรียน โดยมี รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นพยานในการลงนาม