ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เปิดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวก่ำ (ข้าวเหนียวดำสายพันธ์อสิตะ) ณ แปลงนาข้าว โรงเรียนบ้านบากหนองแดง

วันที่ 2 ธันวาคม 2564  เวลา 10.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เปิดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวก่ำ (ข้าวเหนียวดำสายพันธ์อสิตะ) ซึ่งโรงเรียนบ้านบากหนองแดง ได้ดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธ์ข้าวไทย เพื่อการเรียนรู้ และสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย สร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน ณ แปลงข้าว โรงเรียนบ้านบากหนองแดง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด