ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564/1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 (ประธานฯ) พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564/1 ครั้งที่ 1/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งโรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จำนวน 230 โรงเรียน ได้เปิดเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 พร้อมกันทุกโรงเรียน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา