ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วยนายสุริยา นทีศริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายทรงศักดิ์ พนมเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน กรรมการและเลขานุการ ให้คำปรึกษา แนะนำ แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน จำนวน 6 ราย ณ ห้องประชุมโรงแรม M Grand จังหวัดร้อยเอ็ด