ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ราย นางกัลยา สิทธิจักร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนในเครือข่ายเมืองสีแก้วปอภาร