ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนชัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ราย นายวัฒนพล เจริญเขต  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนชัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด