ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านตรีคาม อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านตรีคาม อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน และการป้องกันโรคติดต่อตามมาตรการป้องกันโรคติดโควิด 19 พร้อมนี้ได้เป็นประธานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ของนางสาวนัชชนา สว่างชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรีคาม อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด