ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบชั้น ม.1 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด พร้อมทำตามมาตรการป้องกันโควิด-19

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม  2564 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต  พร้อมด้วย นางศิริวรรณ พลเศษ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ลงตรวจเยี่ยมสนามสอบนักเรียนชั้นม.1 ที่โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด  ซึ่งพบว่าผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทุกท่าน ได้เตรียมกระบวนการคัดกรองและจัดสอบตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)กำหนด มีการให้เด็กลงทะเบียนใน ”ไทยเซฟไทย” ของกรมอนามัย เป็นการกลั่นกรองเบื้องต้นทางออนไลน์ มีการแบ่งทางเข้า-ออก สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ไม่ให้แออัด มีการเว้นระยะห่าง จากการคุยกับผู้ปกครอง และนักเรียน ทราบว่ามั่นใจในมาตรการดำเนินการของทางโรงเรียน จึงมั่นใจว่าการจัดสอบเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยดี