นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

20 พฤษภาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ข้าราชการครู และนักเรียน โรงเรียนดำดำบัวรองวิทยา เฝ้ารับเสด็จฯ

       โดยโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา เป็นโรงเรียนเครือข่ายโครงการทหารพันธุ์ดี โครงการ “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย ตามพระราชดำริ” สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่ง มณฑลทหารบกที่ 27 และ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา ได้ร่วมมือจัดทำพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมปลูกผักปลอดภัย ปลูกไม้ผล เลี้ยงไก่ประดู่หางดำ มข.55 เลี้ยงเป็ดไข่บางปะกง และเลี้ยงปลานิลจิตรลดา เพื่อขยายผลสู่ชุมชนต่อไป