เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสุกิจ กลางสุข รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นการส่วนพระองค์ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสุกิจ กลางสุข รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นการส่วนพระองค์ จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด