วันที่ 12 มกราคม 2564 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เขต 3 ผอ.สพม. 27 รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมรับชมการประชุมทางไกลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

วันที่ 12 มกราคม 2564 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เขต 3 ผอ.สพม. 27 รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมรับชมการประชุมทางไกลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เพื่อทราบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยมีการจัดทำแผนการบูรณาการด้านการศึกษา เพื่อให้สามารถบริหารในทุกด้านของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน 3 ลักษณะได้แก่ การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ณ ห้องประชุมพลาญชัย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้ดำเนินการมาตรการการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) อย่างเคร่งครัด