นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 รวมทั้งคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรในสังกัดร่วมให้การต้อนรับบุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (1),(2) ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 รวมทั้งคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรในสังกัดร่วมให้การต้อนรับบุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (1),(2) ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 โดยมีนางสุภารีย์ โพนเงิน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1, รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 และบุคลากรในสังกัดสพป.มหาสารคาม เขต 1ร่วมเดินทางมาส่งบุคลากรในสังกัดที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ รวมทั้ง ดร.สุรินทร์ นำนาผล รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ร่วมส่งบุคลากรที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้มีบุคลากรที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่จำนวน 5 รายประกอบด้วย 1.นางดวงใจ สังฆะวัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 2. นายเอกชัย กมลเลิศ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 3. นางสาวนิษชนก อินอุ่นโชติ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ 4.นางวิมลรัตน์ ค้อชากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 5. นายกฤษดา มหาราช นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ โดยในกิจกรรมบุคลากรที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่่ทุกคนร่วมกราบนมัสการพระพุทธชินสีร์มหามุนีพระพุทธรูปประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อความเป็นสิริมงคล และมีการมอบช่อดอกไม้ของที่ระลึกแสดงความยินกับบุคลากรใหม่ทุกท่าน อย่างไรก็ตาม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ยินดีต้อนรับบุคลากรที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ทุกท่านทุกตำแหน่งด้วยความยินดียิ่ง