ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 เครือข่ายโรงเรียนเมืองพลาญชัย

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ วรสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 เครือข่ายโรงเรียนเมืองพลาญชัย พร้อมนี้ได้เยี่ยมชมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเพื่อเป็นผู้เข้าแข่งขันและคณะกรรมการตัดสิน ณ ห้องประชุมประทุมทอง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด