ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด

วันที่ 20 เมษายน 2565 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด