ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการเรียนการสอน ON LINE ในรูปแบบ ON – DEMAND ผ่านช่องทางสถานี BKS Chanel TV เพื่อการศึกษา ของโรงเรียนบ้านค้อ

วันที่ 25 มกราคม 2565 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการเรียนการสอน ON LINE ในรูปแบบ ON – DEMAND ผ่านช่องทางสถานี BKS Chanel TV เพื่อการศึกษา ของโรงเรียนบ้านค้อ กับหน่วยงานภายนอกและสถานศึกษาต่าง ๆ ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 และทำการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ., ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O – Net ชั้นประถมศึกษาปีที 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เครือข่ายเมืองพลาญชัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด