ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประธานในการประชุมขยายผลชี้แจงแนวทางการการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center)

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  (ประธานในการประชุม) พร้อมด้วย นางศิริวรรณ พลเศษ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมขยายผลชี้แจงแนวทางการการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) เพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  ในรูปแบบออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมพลาญชัย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1