ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 และติดตามจัดการเรียนการสอน ในยุคโควิด-19 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 และติดตามจัดการเรียนการสอน ในยุคโควิด-19 เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ย้ำเน้นถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก ของ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด