ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 มอบทุนช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 มอบทุนช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยให้คณะครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในทุก ๆ ปีการศึกษา ทำให้พบว่ามีนักเรียนหลายคนที่ขาดความพร้อมในเรื่องการใช้ชีวิต พื้นฐานทางเศรษฐกิจครอบครัวไม่ดี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  จึงได้มอบทุนช่วยเหลือเป็นจำนวน 15 ทุน และส่งเสริมสนับสนุนให้ได้มีโอกาสต่อไป