นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 มอบอุปกรณ์การเรียนเพื่อน้องในชนบท จากบริษัทคูโบต้าคอเปอร์เรชั่น จำกัด จำนวน 600 ชุด ให้กับโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วย นางศิริวรรณ พลเศษ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 รับมอบอุปกรณ์การเรียนเพื่อน้องในชนบท จากบริษัทคูโบต้าคอเปอร์เรชั่น จำกัด จำนวน 600 ชุด ในการนี้ได้ดำเนินการมอบให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยผ่านประธานศูนย์เครือข่าย เพื่อดำเนินการจัดสรรให้กับโรงเรียนและนักเรียนใช้ประโยชน์ต่อไป