นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ให้การต้อนรับ นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนเพื่อเสนอของบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ให้การต้อนรับ นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ  ในการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนเพื่อเสนอของบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ปีงบประมาณ 2564 ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1