นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมตัวแทนศูนย์สอบ หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ ประจำศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมตัวแทนศูนย์สอบ หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ ประจำศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมี ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม พร้อมได้ชี้แจงรายละเอียดให้ตัวแทนศูนย์สอบทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามขั้นตอน และแนวปฏิบัติที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กำหนด ณ ห้องประชุม 101 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1