นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาอำเภอจังหาร อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอเมือง เพื่อพบปะผู้บริหารสถานศึกษา ชี้แจงนโยบายข้อราชการ และแนวทางการเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาอำเภอจังหาร อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอเมือง เพื่อพบปะผู้บริหารสถานศึกษา ชี้แจงนโยบายข้อราชการ และแนวทางการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2564) ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 “เปิดค่ายเยี่ยมชม แหล่งท่องเที่ยวในหน่วยทหาร และกิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างนักเรียนนักศึกษา”แนะนำโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน กิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวในหน่วยทหาร Army land ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ในการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างเครือข่ายในพื้นที่ ซึ่ง มณฑลทหารบกที่27 ได้สนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษกิจ ด้านการท่องเที่ยว โดยมีกิจกรรม ท่องเที่ยวในค่ายประเสริฐสงคราม กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และกิจกรรมโรงเรียนสอนกอล์ฟ ต่อจากนั้นได้นำเยี่ยมชมค่ายประเสริฐสงคราม ชมกิจกรรมในโครงการทหารพันธุ์ดี การกระโดดหอสูง สร้างความประทับใจให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นอย่างมาก ณ ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด