นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1