ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังนักเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ วรสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วย นางยุภาพิน ทึนหาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวจิราภรณ์ ทรายทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองจังหาร และโรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อตรวจเยี่ยมผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในการตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยเน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนและคุณภาพด้านการศึกษา รวมถึงการจัดห้องเรียนให้อากาศถ่ายเทสะดวก ความสะอาดของ อาคาร สถานที่ ห้องน้ำ บริเวณโดยรอบของโรงเรียน และได้ให้ข้อเสนอแนะในส่วนต่างๆที่ต้องแก้ไขปรับปรุง พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป ในครั้งนี้ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ จากผู้ปกครองนักเรียน