นายประเสริฐ วรสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่

น้อมรำลึกวันปิยมหาราช

.
นายประเสริฐ วรสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
.
วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส เป็นการหยุดวงจรการเป็นทาส เพราะเมื่อสมัยก่อนหากพ่อแม่เป็นทาส ลูกที่เกิดมาก็ต้องเป็นทาสต่อไปเรื่อยๆ ทางราชการจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีเป็นหนึ่งในวันระลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ในชาติ โดยเรียกว่า “วันปิยมหาราช” พร้อมทั้งกำหนดให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการ
.
โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน และข้าราชการ, ทหาร.ตำรวจ, และหน่วยงาน ราชการร่วมพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 23 ตุลาคม 2565