ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสู่การปฏิบัติสมาคมผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ณ โรงแรมพลอยพาเลช จังหวัดมุกดาหาร