ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียน, ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพอำเภอ, นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร, นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียน, ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพอำเภอ, นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร, นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมสาเกตุ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1