นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียน ให้กำลังใจคุณครู นักเรียน และกำชับแนวทางการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อให้ปลอดโรคปลอดภัย ณ โรงเรียนบ้านดอนชัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ราย นายวัฒนพล เจริญเขต  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนชัย ในระยะเวลา 6 เดือน สังกัด เขต 1 สพป.ร้อยเอ็ด ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียน ให้กำลังใจคุณครู นักเรียน และกำชับแนวทางการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อให้ปลอดโรคปลอดภัย ณ โรงเรียนดอนชัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด