นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิค สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการเรียน

วันที่ 28 กันยายน 2564 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิค สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการเรียน ณ ห้องประชุมสาเกตนคร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1