นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดและปัญหาทางสังคมสำหรับนักเรียนแกนนำโรงเรียน ในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 โดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติดและปัญหาทางสังคมสำหรับนักเรียนแกนนำโรงเรียน ในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 โดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสาเกตุนคร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1