ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีจับฉลาก

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีจับฉลาก ซึ่งเป็นไปตามประกาศการรับนักเรียนทุกประการ และมีการป้องกันการแพร่ระบาคของโรคโควิค 19 ตามมาตรการที่ ศบค. กำหนด รวมทั้งมาตรการของจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมปทุมทอง โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด