ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวล

Read more

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประกาศปฏิญญาเขตสุจริต ทำบันทึกข้อตกลง(MOU) กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและโรงเรียนสุจริต

วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ

Read more

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประกาศเจตจำนงสุจริต แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันที่ 22 มิถุนายน 2564

Read more