ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ราย นายสมหมาย ทองภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมอน

นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ราย นายสมหมาย ทองภู  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมอน ในระยะเวลา 1 ปี สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ณ โรงเรียนบ้านโคกมอน อำเภอจตุรพักตรพิมานจังหวัดร้อยเอ็ด

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1